Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarinin sunduklari hizmetin kalitesini değerlendirmesi ve örnek bir uygulama

Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Rize Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi1, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Doktora Programı öğrencisi2
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı muhasebe bürolarında sunulan hizmetlerinin algılanan ve beklenen hizmet kalitesi arasındaki boşluğun muhasebeciler tarafından nasıl algılandığının ortaya çıkarılmasıdır. Rize‟de faaliyet gösteren muhasebe bürolarının algılama ve beklentileri SERVQUAL modeli kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Muhasebe büroları hizmet kalitesi ölçümünde fiziksel güvenirlilik heveslilik güven ve empati boyutlarından oluşan SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Veriler birincil veri olarak 2011 yılında 55 muhasebe bürosundan toplanmıştır. Muhasebe meslek mensupları sundukları muhasebe hizmet algılamalarında heveslilik ve empati boyutlarında kendilerini daha üstün kalitede algılarken diğer boyutlarda algıladıkları hizmet ile sundukları hizmetin birbirine eşit olarak algılamaktadırlar.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to explore the gap between account service quality perception and expectation of accounting office through accountant‟s evaluation of the office services. The perceptions and expectations of the accounting office in Rize was measured by using the SERVQUAL scale. The five dimensions of the SERVQUAL scale, tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy, were used to measure the service quality of accounting office. The research was conducted using primary data from 55 accounting office in 2011. Accountants evaluated their services that were superior quality with responsiveness and empathy but along the other dimensions of the SERVQUAL scale, perception and expectation were equal.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :