Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: meslek yüksek okulu- muhasebe programı öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu muhasebe ara elemanlarının yetiştirilmesi için açılan Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programları, ticaret hayatında önemli bir ihtiyacı karşılamaktadırlar. Ancak, bu okulların ne ölçüde amaçlarına ulaşabildikleri konusunda fazlaca akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmada, MYOMuhasebe Programı öğrencilerinin ne kadarının, eğitim gördüğü alanda kariyer yapmayı amaçladıklarını, muhasebe mesleğini seçerken etkili olan faktörlerin neler olduğunu ve faktörler açısından öğrenciler arasında farklılıklar olup olmadığını ortaya koymak amaç edinilmiştir. Bu amaçla Karadeniz bölgesinde 10 meslek yüksek okulunda toplam 649 öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, son sınıf muhasebe programı öğrencilerinin çoğunluğunun muhasebe mesleğinde kariyer yapmayı düşündüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, Yüksek kazanç ve sorumluluk beklentisi, kariyer beklentisi, mesleki bilgi ve becerisi, mesleki tecrübe ile sosyal statü beklentisinden oluşan 5 faktörün muhasebe mesleğini seçmede önemli olduğu, aile çevresi ve eğitim çevresi faktörlerinin ise önemli olmadığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Vocational High School (VHS) –Accounting Programs in Turkey, was opened to train of accountant who need corporations. In this study, the purpose are these students in VHS-Accounting Programs, how many of whom aim to career on their trade branch, when someone chooses the accounting branch what are the factors that affect the mentional branch, is there any diffirence between the students who think and don’t think accounting branch as a career. For this purpose, a poll was applied on 649 VHS students at Black Sea Region. At the result of this research, most of senior class students in accounting programs, think a career on accounting branch. Furthermore, five factory are important about choosing the accounting branch. These factors are expectation of high earn and accountability, expectation of career, vocational knowledge and aptitude, vocational experience and social regulation expectation. Two factors are not important about choosing the accounting branch. These factors are family circle and education circle.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :