Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Merkez bankalarının bağımsızlığı ve türkiye cumhuriyet merkez bankası (tcmb)’nın bağımsızlık tartışması üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Fiyat istikrarını yakalamada başarılı bir para politikasının en karakteristik özelliği „kredibiliteye‟ sahip olmasıdır. Bu anlamda, kredibilitenin ön plana çıkması, merkez bankalarının siyasi eksenden uzak, bağımsız bir kimliğe sahip olması gerekliliğini ortaya koymuş ve bağımsızlık tartışmalarını da gündeme taşımıştır. Bu çerçevede, Türkiye‟de de 4651 Sayılı Kanun ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yasal bağımsızlığına kavuşturulmuştur. Ancak bağımsızlığın tesisinde yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı anlaşılmış ve TCMB‟ nin Başkanlık ataması ile başlayan fiili bağımsızlık tartışması, son gelişmelerle, TCMB‟nın bağımsızlığını tartışılır hale getirmiştir. Bu çalışmada, TCMB‟nin fiili bağımsızlığını olumsuz etkileyen etmenler üzerinde durulmuş ve TCMB‟nin fiili bağımsızlığının henüz istenilen seviyeye gelmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçta, siyasi ve iktisadi çevrenin tam olarak fiili bağımsızlığı sindirememesi ve TCMB‟ nın Kredibiliteyi olumsuz etkileyecek tutum sergilemesinin etkili olduğu kanaatine varılmıştır.

Özet İngilizce :

The most characteristic side of a successful monetary policy in capturing the price stability is based on its having a credibility. Raising importance of the credibility has shown that central banks should be away from the political axis and have an independent identity; and so it has initiated the daily discussions on independence. In this concept, the Central Bank of the Republic of Turkey has become independent due to the law in number 4651. However, in the establishment of the independence it has been found that legal regulations are not sufficient. In addition to this, discussion on the de facto independence beginning with the appointment of a president actualized by the Central Bank of the Republic of Turkey has made the independence of the Central Bank of the Republic of Turkey questionable. In this study, it has been dealt about the elements that affect the independence of the Central Bank of the Republic of Turkey negatively, and also it has been displayed that the independence of the Central Bank of the Republic of Turkey has not been in a sufficient level yet. This result depends on the fact that the political and economic milieu has not been absorbed the de facto independence of the Central Bank of the Republic of Turkey, and in addition to that the Central Bank of the Republic of Turkey has shown attitudes to affect the credibility in a negative way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :