Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mayer’in bilimsel ve matematiksel mesaj tasarım ilkelerine göre tasarlanmış öğrenme ortamının öğrenci başarısı üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Enformatik Bölümü1, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültes2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde Mayer'in mesaj tasarım ilkelerine göre hazırlanmış bir öğrenme ortamının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma deseni olarak son test kontrol ve deney gurubu deseni kullanılmıştır. Deney grubuna Fen ve Teknoloji dersi basit makineler konusu Mayer'in bilimsel mesaj tasarım ilkelerine uygun olarak anlatılmış ve örnek sorular da matematiksel mesaj tasarım ilkelerine göre çözülmüştür. Kont-rol grubuna ise konu geleneksel öğretmen merkezli yöntemle anlatılmış ve bu anlatım sonunda bir sınav uygulanarak öğrencilerin başarıları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre mesaj tasarım ilkelerinin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :