Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsallaşamayan aile şirketlerinde pazarlama sorunlari üzerine nitel bir çalişma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, araştırma görevlisi1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya’da ve Türkiye’de aile şirketlerinin ekonomideki ve sosyal hayattaki yeri çok önemlidir. Özellikle sanayide ve yan sanayide imalat ve pazarlama-satış faaliyetlerini bir arada yürüten aile şirketleri gelişmekte olan ülkeler için hayati önem taşımaktadır. Son zamanlarda ise aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine girdikleri ve böylece daha istikrarlı ve planlı bir büyüme yoluna gittikleri görülmektedir. Kurumsallaşamayan ve KOBİ niteliğinde olan aile şirketleri ise hem krize karşı hem de küresel boyutta devamlılıklarını sürdürmekte zorlanmaktadırlar. Bu nitel çalışma ile aile şirketlerinin pazarlama faaliyetlerinde yaşadıkları problemleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenen 3 aile şirketi sahibi ile yapılan derinlemesine görüşme sonucunda elde edilen veriler yorumlanmıştır. Daha sonra yapılacak olan nicel ve daha büyük çaptaki araştırmalar için öncül bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Family businesses have an important role in both economical and social life ın the whole world and Turkey. Especially, family businesses which manufactures and sells at the same time in endustry and related endustry , have a great importance for developing countries. Todays, it is seen that most of family businesses has been got into the ıbstitutionalization process and has tried to grow in planned way. On the other hand, uninstitutionalizationed family businesses(SMEs) have lots of challenges in doing their business according to tthe crises and global competition. Wit this qualitative study, it is purposed to determine marketing problems of family businesses. In this study datas were collected from 3 family businesses’ bossess who were selected according to the purposal sampling method. Then all datas was evaluated and interpreted. It is thought that this study can be a pioneer for largest and quantitative researches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :