Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetim ve firma performansı: imkb kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki firmalar üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde Ağustos 2008 itibari ile hesaplanmaya başlanan kurumsal yönetim endeksinde işlem gören firmaların, endeks kapsamına girmeden önceki1 dönemlere göre faaliyet ve finansal performanslarında anlamlı bir değişmenin ortaya çıkıp çıkmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla firmaların kurumsal yönetim endeksine girmeden önceki 5 çeyrek dönem ve kurumsal yönetim endeksine girdikten sonraki 2 çeyrek dönem sekiz ayrı oran açısından performans gerçekleşmeleri hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan bu performans gerçekleşmeleri arasındaki farklılıklar t testi ile ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, aktif devir hızı, aktif kârlılığı ve özsermaye kârlılığı performans göstergelerinde endeks kapsamı öncesi ve sonrası için anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is introducing whether significant change appears in operating and financial performance than previous periods which was put into index extend of listed firms on corporate governance index come into being calculated from august 2008 in our country. For this purpose, firms’ performance realization relating prior to five quarter period in corporate governance index and after two quarter period is except corporate governance index was calculated in terms of eight different ration. Then, this performance realizations which was calculated, between differences was introduced by t test. As a result of research, significant differences were found at asset turnover, return of asset and profit capital ration performance indicator for previous and after index extend.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :