Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel toplumsal hareketler

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

İlk olarak, 1999 yılında, Seattle’da gerçekleştirilen DTÖ protestosuyla dünya gündemine giren küresel toplumsal hareketler, önemli sayılabilecek başarılar kazanmış görünmektedir. Hareketlerin oluşturduğu koalisyon, gerçekleştirdiği protestolarla, küreselleşme sürecinin en önemli aktörleri arasında yer alan DTÖ, IMF, DB, AB gibi uluslararası kuruluşların meşruiyetinin tartışmaya açılmasını sağlamakla kalmamış, neoliberal küreselleşme politikalarının sorgulanmasına ve alternatifler üzerinde düşünülmesine neden olmuştur. Bu çalışma, küreselleşme karşıtı hareketler olarak da bilinen küresel toplumsal hareketlerin gelişimini ve geldiği noktayı incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, hareketlerin kökenleri ve gelişimi yanı sıra hareketin amaçları, eylem biçimleri, katılımcıların nitelikleri, gösteri ve toplantıların örgütlenme süreci gibi özelliklerini de ele almaktadır. Hareketin ortaya çıkardığı sosyal forum örgütlenmesi hareketin gelişimi açısından dönüm noktası olarak kabul edilse de, küreselleşme karşıtlarının önünde çözülmeyi bekleyen oldukça önemli sorunlar bulunmaktadır. Özellikle strateji, örgütlenme ve siyasi bir program ortaya koymak konularında küreselleşme karşıtı koalisyonun ortak bir noktaya varamadığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

Global social movements that became an important issue in the global political agenda after the WTO protests at Seattle in 1999, seem to have achieved special success. The anti-globalization protests not only have caused a global doubt on the legitimacy of the transnational actors of globalization like WTO, IMF and WB, they have also put neoliberal globalization into question and provided people to think on the alternatives. This study focuses on the development of the global social movements and tries to analyze the point they have reached today. The study is examining the goals, the different styles of protests and actions, the character of the member groups and individuals, and also the organization process of the movements as well as its origins and development. The social forum organization that was constituted by the anti-globalization movement is an important turning point for the development of the movement but still there are unsolved problems needed to be overcome by the anti-globalization coalition. Especially the member groups need to reach a common view on the issues of strategy, organization style and political program in order to carry the movement to further steps.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :