Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi çerçevesinde alanya’daki otel ve tatil köylerinde insan kaynakları profili

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu1, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojinin gelişmesi, toplumun daha az çalışarak, daha çok üretmesine ve daha yüksek bir gelir düzeyine ulaşmasına neden olmaktadır. Toplumun gelir düzeyi yükseldikçe de, turizme olan talebin artması kaçınılmazdır. Bu talebin karşılanmasının yanında, daha da artırılması konaklama işletmesinin kaliteli ve dünya standartlarında hizmet sunabilmesi ile olasıdır. Konaklama işletmelerinin kaliteli hizmet sunabilmesi ancak, istihdam edilen insan kaynaklarının becerisi ile doğru orantılıdır. Çünkü, konaklama işletmelerinde insan ile insana hizmet sunulmaktadır. Bundan dolayı, başarıyı etkileyen en önemli unsur, insan yani, işgörenlerdir. Konaklama işletmelerinde işgörenler; mesleki yeterliliklerinin yanında, iletişim becerisi iyi, güler yüzlü, samimi ve dürüst olmalıdır. Bu özellikler, müşteri memnuniyetinde önemli bir yere sahiptir. Kuşkusuz, müşteri memnuniyetine önem veren konaklama işletmelerinde önce, müşteriyi memnun edebilecek işgörenlerin memnun edilmesi gerekmektedir. İşgörenlerin memnun olabilmesi için ise, başta onlara değer vermek, yaşam standartlarını geliştirmek için çaba harcamak, planlı ve sürekli bir mesleki eğitim politikası ile işgörenlerin gelişmelerine olanak sağlamak, işgörenleri performanslarını artırmaya motive etmek ve onlara güven vermek gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için ise, konaklama işletmelerinde “insan kaynakları yönetimi” anlayışının yaygınlaşması ve etkin hale getirilmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

The improvement in technology results in less labour, more product and rising income level in society. And it is inevitable that the more the income level of society increases the more demand for tourism exists. This demand can be sufficient and also risen only by qualifying the accommodation institution and taking the service to the level of world standards. The quality of service in these institutions is directly proportional with the ability of human sources. Because in accommodation institutions human services are for human beings. Therefore, the most important element affecting the achievement is human, employee. The employees in accommodation institutions must be occupationally sufficient, well in communication, smiling, friendly and honest. These qualifications have an undeniable role on customer pleasure. Certainly, the accommodation institutions which give importance to customer pleasure must primarily give pleasure their employees who will be able to pleasure the customers. In order to please the employees, it is necessary to appreciate them, try to improve their life standards, enable their development with a planned and continuous professional policy, motivate them to increase their performances and win their confidence. In order to do these, the approach to the “human sources management” must become widespread and more active in accommodation institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :