Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel yoksulluk ve mikro finansman: kocaeli örneği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Dar gelirli bireylere yardım/bağış yerine bankalar, sivil toplum kuruluşları, kredi kooperatifleri ve diğer resmi mali sistem unsurları aracılığıyla onları üretime sevk edecek düşük miktarda kredilerin kullandırılması, tasarruf ve diğer temel finansal hizmetlerin sağlanması olarak tanımlanabilen mikro finansman, yoksullukla mücadelede etkili olduğu savunulan popüler yaklaşımlardandır. Türkiye’de fert başına gelir bağlamında uzun süredir ilk sıralarda olan Kocaeli’de, demografik unsurlar kentsel yoksulluğu çözüm bekleyen sorunlar arasına yerleştirmektedir. Bu çalışma, kentsel yoksulluğun mikro kredi uygulamalarıyla azaltılabileceği argümanını Kocaeli örneğinde incelemeyi ve mikro kredilerin katkısını saptamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Defined as providing low-scale credits, funds, and such basic financial services to poor individuals by banks, non-governmental organizations, credit unions, and related official agents of financial system, instead of aid/charity, microfinance is a popular policy approach towards poverty reduction. Kocaeli is a leading city of Turkey, in terms of per capita income. Yet, its demographic characteristics places urban poverty among the top priority problems waiting for urgent solution. This paper aims to study the argument that urban poverty could be reduced by applying micro credits at Kocaeli context, and determine the contributions of this policy instrument.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :