Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel kamu hizmetlerinden tatmin düzeyi: istinye-istanbul örneği

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de kentsel kamu hizmetlerinden duyulan tatmin düzeyinin ölçülmesine yönelik bu çalışma, teorik ve ampirik nitelikli bir araştırmadır. Çalışma, seçilmiş bir örnekte (İstinye-İstanbul) kent nüfusunu temsil eden bir kütle üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, Merkezi Hükümet, belediyeler ve muhtarlık kurumu tarafından yürütülen kimi hizmetlerden duyulan tatmin düzeyini doğrudan etkileyen faktörler olarak “güven”, “temsil” ve “memnuniyet”e ilişkin bulgular hem kendi içinde hem de 1999 yılında TESEV tarafından yapılan benzer nitelikli bir araştırmada ulaşılan sonuçlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, Merkezi Hükümet tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin olarak halkın duyduğu tatmin düzeyinin çok düşük olduğu, halkın bu açıdan söz konusu kurumu yetersiz bulunduğu saptanmıştır. Buna karşılık, muhtarlık tarafından sunulan hizmetlerden halkın duyduğu tatmin düzeyinin nispeten daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Belediyelerin ise, araştırma kapsamındaki kamu kurumları içinde, halkın duyduğu tatmin düzeyi açısından en başarılı yönetim birimleri olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, halkın Merkezi Hükümet’e ilişkin yargılarının olumsuzlaştığı, muhtarlığa ilişkin yargılarının pek değişmediği, belediyeler hakkındaki yargılarının ise olumlu yönde pekiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This research entitled The Level of Satisfaction from Urban Public Services is a theoretical and empirical work. The study presented in this work reports the results of a scientific investigation on selected urban electorates in Istinye-Istanbul. Results on “confidence”, “representation” and “pleasure” as the factors affecting the satisfaction level obtained from basic services performed by Central Government, municipalities and neighborhood authority are evaluated in its context and compared to the results of a research made by TESEV in 1999. As a result of the research, the satisfaction level being obtained from the services performed by Central Government is very low. But, that level is higher both in the case of neighborhood authority and municipality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :