Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kapitalizm ve kriz

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, liberal/piyasacı yaklaşımın, uzunca bir aradan sonra yeniden kazandığı itibar, gerçek anlamda hak edilmiş olmaktan çok, ezelî rakibi olan planlamacı yaklaşımın tartışılmaz başarısızlığının/yenilgisinin bir sonucudur. Daha açık bir ifade ile, kazanılmış olan bu itibar yanıltıcıdır. Kapitalizmin merkezî kurumu olan piyasanın yeterince denetlenmediği/denetlenemediği için krizler ürettiği bilinmektedir. Bu yazının amacı kapitalizm ile kriz arasındaki genetik ilişkiyi hatırlatmak ve neoliberal paradigmanın önerdiği biçimde finans piyasalarının serbestleştirilmesinin gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkisini incelemektir.

Özet İngilizce :

The prestige that liberal/market oriented approach has recently acquired is an outcome of the failure defeat of planning rather than something deserved. In other words, the prestige of liberal/market oriented approach is an illusion. As is well-known, markets tend to result in crises because of lock of control. The aim of this paper is to examine genetic relationship between capitalism and crisis and to examine effects of liberalization of financial markets as suggested by neoliberal paradigm on developing countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :