Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu kurumlarında performans ve denetimin etkinliğinin artırılması için bir alternatif: yurttaş şartları

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1, İİBF2, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü3, İller Bankası Müfettişi4
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyıl boyunca edinilen tecrübeler sonucunda hem pazarın hem de devletin başarısızlığının anlaşılması ile, geleneksel kamu hizmet sunum şartları ve biçimleri de sorgulanmaya başlanmıştır. Kamu yönetiminde giderek ağırlaşan sorunların çözümü için de yeni yönetim teknikleri ve anlayışları denenmektedir. Yurttaş şartları da, kamu yönetiminde performans açığını giderecek bir mekanizma olarak İngiltere’de geliştirilen ve 1991’de uygulanmasına başlanıldıktan sonra dünyanın gelişmiş/azgelişmiş birçok ülkesince benimsenip uygulamaya konulan bir yönetim tekniğidir. Temel amacı kamu hizmetlerinin standartlara uygun sunumunu sağlamak olan Vatandaş Şartı uygulaması; yönetimin işlevlerinin somut olarak tanımlanması ve standartlarının belirlenmesi, uygulamasının süreye bağlanması, performans göstergelerinin izlenmesi, kamuoyu ile paylaşımı ve denetimi ile geri bildirim alınarak standartların geliştirilmesi, performans kriterlerini karşılamayan uygulamaların yaptırıma bağlanması, karşılayanların ve en iyi uygulamaların ödüllendirilmesi, bu hususların kamuoyuna bir taahhüt olarak deklare edilmesi, şikayet, öneri ve katılım mekanizmaları ile bunların sonuçları hakkında neler yapılacağının ve yapıldığının da topluma açıklanmasını içermektedir. Bu makalede, Vatandaş Şartları uygulamasının somut verilere dayanması açısından denetimin toplumun geneline yayılmasına ve kamu sektöründeki denetimcilerin görevlerini daha sağlıklı yapmasına da katkı yapacağı iddia edilmektedir.

Özet İngilizce :

A serious consequence of the oil crisis in 1973 was the problem of government failure. Taking together with the notion of market failure, government failure created a performance gap in public sector. As the extent of performance gap in public administration has been greater than expected at the outset, a number of initiatives by governments over the world have taken place since the early 1980s. Citizen’s Charter has been among the most fruitful initiatives of this kind. Having invented in the UK in 1991, it has then permeated to other countries. It aims to fill the performance gap in the public sector through such ways as defining the main functions of each public service, determining standards for each service, monitoring performance of each public service and informing the large public about quality and performance standards, auditing the results and developing best practice prizes. What is distinguished in Citizen’s Charters is declaring the determined quality and performance standards as the promise of the respective public organisation. In a sense, Citizen’s Charter provides a more developed accountability mechanism to citizens and stakeholders of public services. This article claims that Citizen’s Charter further develops public sector auditing and facilitates the works of auditors in through setting concrete quality and performance standards in each public service.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :