Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadınların müdür olmalarının önündeki cam tavan ve cam tavanı aşma stratejileri’ne ilişkin ilköğretim okulu müdürlerinin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Buca Eğitim Fakültesi2, Milli Eğitim Bakanlığı3, Ali Kuşçu İlköğretim Okulu İZMİR-TÜRKİYE4, Milli Eğitim Bakanlığı5
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı İlköğretim Okulu Müdürlerinin, kadınların müdür olmalarının önündeki cam tavanı ortaya çıkaran unsurlara ve cam tavanı aşma stratejilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini İzmir İli Buca İlçesindeki ilköğretim okulu müdürleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İzmir İli Buca İlçesi İlköğretim okullarında görev yapmakta olan 4 kadın ve 6 erkek müdür oluşturmaktadır. Araştırmanın denekleri amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada 10 ilköğretim okulu müdürüyle ortalama birer buçuk saatlik görüşmelerden toplam 15 saatlik görüşme yapılmıştır. Görüşmede veriler, araştırmacılar tarafından not alınarak elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik analiziyle değerlendirilmiş ve boyutlar bu bağlamda oluşturulmuştur. Kadınların cam tavanı aşma stratejileri yüksek performans gösterme, eğitim durumları, danışmanlardan ve sosyal ilişkilerden yararlanmadır.

Özet İngilizce :

This research is conducted to determine the wiews of Primary School Principals about the reasons of the glass ceiling which hinders women to be administrators and the strategies to overcome this problem. The research population consists of Primary School Principals in Buca, İzmir. However, the sample of the research consists of 4 female and 6 male principals who work at primary schools. The subjects of the research were chosen by purposal sampling method. During the research, 10 Primary School Principals were interviewed for half on hour for each, totally 15 hours. The data was gaired by researchs’ taking notes during the interview. Also, the data of the research is analysed by content analysis method and demensions are created. Moreover, the strategies of women to overcome the glass ceiling are to perform well, to be well-educated and their getting benefits from consultants and social relations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :