Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb performansi-ekonomik büyüme orani arasindaki ilişki: 1998:ç1-2010:ç3 dönemi

Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD, Öğretim Üyesi1, Okutman, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 endeksinin değişimiyle ekonomik büyüme oranı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin tespiti için Pesaran vd.‟nin (2001) geliştirmiş olduğu sınır testi yak-laşımı kullanılmıştır. Sonuç olarak; değişkenler arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin var olduğu, uzun dönemde büyümede meydana gelen bir değişmenin endeksi beklentinin tersi olarak negatif yönde etkilediği ve değişkenler arasında kısa dönemde meydana gelen sap-maların ortadan kalktığı ve serilerinin birbirine yakınsadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda ekonomik büyümede meydana gelen bir de-ğişmenin hisse senedi endeksinde bir değişmeye neden olacağı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the correlation between the evolution of National-100 index of Istanbul Stock Exchange and the economic growth has been examined. The limit test ap-proach developed by Pesaran et al (2001) has been used for determining the cointegration relation between the variables. As a result, it has been determined that there is a cointegration relation between the variables, a change of growth in the long term affects the index negatively as opposed to what is expected and the deviations among the variables in the short term are eliminated and the series converge to one another. Simultaneously, it has been determined that a change in the economic growth will also trigger a change in the share index as a result of Granger causality analysis performed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :