Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisat politikası uygulamaları üzerindeki etkileri açısından yeni ekonomi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde ciddi gelişmeler gözlenmektedir. Yeni ekonomi kavramı ile ifade edilen söz konusu gelişmeler, ekonomide hem reel hem de finansal sektörü derinden etkilemektedir. Bu anlamda, iktisadi faaliyetlerin önemli bir bölümü, elektronik piyasalar aracılığı ile dünya ölçeğinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Öte yandan finansal piyasalar arasında küreselleşme ile birlikte eklemleşme eğilimi artmaktadır. Özellikle iktisat politikalarının etkililiği açısından önemli olan bu durum, politika yapıcıların sorumluluğunu artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile iktisat politikasının etkililiği arasındaki ilişkiyi analiz etmektir.

Özet İngilizce :

Immense developments have been observed in the information and communication technologies over the recent years. The developments called by the term of new economy are profoundly affecting both real and financial sector. In this sense, a major part of the economic activities are being realized within the extent of the world markets by means of electronic markets. On the other hand, integration trends with the advent of the globalization among the financial markets are increasing. This situation which is important from the point of view economic policy effectiveness has increased the responsibility of policy makers. The aim of this study is to analyze the relation between the developments in the information and communication technologies and the effectiveness of economic policy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :