Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerde cari açiğin belirleyicileri: panel veri analizi

Yazar kurumları :
Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü öğretim üyesi1, Giresun Üniversitesi, MYO, öğretim görevlisi2
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerin temel iktisadi sorunlarından biri, kronik cari açık ve bu
açığın giderilmesinde uygulanacak politikanın seçimidir. Kalkınma sürecinde sanayi yatırımları başta olmak üzere makine ve teknoloji ithalatına dayalı yapısal değişim yanında artan gelirden beslenen talep niteliğindeki farklılaşma, vb dinamikler, cari işlemler açığının artmasına ve sürekli hale gelmesine neden olmaktadır. Cari işlemler açığını azaltmak veya kontrol altında tutmak, onu etkileyen temel değişkenlerin belirlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada, 19 gelişmekte olan ülkenin 1980-2006 dönemi verilerinden yararlanılarak cari işlemler açığının belirleyicileri panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Bu ülkelerde büyüme oranı, yatırımlar ve kamu harcamalarındaki artışın cari işlemler açığını artırdığı, dış ticaret hadlerindeki iyileşme, dışa açıklık oranı, dünya büyüme oranı ve dünya faiz oranlarındaki artışın ise cari işlemler açığını azaltıcı yönde etkide bulunduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the main economic problems of developing nations is the deficit of current account and policy preference which would be implemented to reduce it. Such dynamics as the structural change based on machine and technology importation for industrial investments during development process, as well as differentiation in the structure of demand due to increasing income result in persistent and rising deficit of current accounts. Reducing the deficit and keeping it under control might be possible only by determining essential variables affecting current accounts.In this study, using the data of 19 selected developing economies for the period of 1980-2006, the determiners of current account deficit is tested with the methodology of panel data analysis. The analysis indicates that growth rate, investments and increases in public expenditures increase the deficit, while improving terms of foreign trade, the rate of openness, global rate of growth, and rises in world interest rates reduce it.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :