Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal performansa dayalı etkinlik ölçümü: imalat sektörü uygulaması

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, İİBF2, İşletme Bölümü3 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi4, İİBF5, İşletme Bölümü6
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz koşullarında artan rekabet ortamı, firmaların etkinliklerini dikkate alarak değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerek ulusal gerekse uluslar arası piyasalarda rekabet edebilmeleri ve başarılı olabilmeleri açısından etkinlik ölçümleri önemli olmaktadır. Veri zarflama analizi, çok sayıda girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesinden yola çıkılarak, firmaların etkinlik düzeylerinin hesaplanmasında kullanılan matematiksel programa dayalı, parametrik olmayan bir ölçüm tekniğidir. Bu çalışmada Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların etkinlik ölçümleri 1996-2006 dönemi itibariyle Veri Zarflama Analizi(VZA) yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve finansal açıdan değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda etkin ve etkin olmayan sektörler tespit edilmiş ve sektörlerin etkinliklerini artırabilmeleri için gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Today’s increasing competitive environment necessities the evaluation of firms based on their efficiency. It is important to measure efficiency of firms in order to compete and be successful in both national and international markets. Data envelopment analysis (DEA) is a non-parametric technique based on mathematical programming to calculate firm’s efficiency levels using multiple inputs and outputs. In this study, firms in manufacturing industry in Turkey were analyzed using DEA during 1996-2006 and evaluated in terms of financial performance. As a result of the analysis, efficient and inefficient sectors were determined and suggestions for improving their efficiencies are provided.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :