Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyonun borsa performansı üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının İMKB performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada borsa performansı göstergesi olarak işlem hacmi, piyasa değeri, işlem miktarı, sözleşme sayısı, işlem gören şirket sayısı ve endeks değeri kullanılmıştır. Enflasyon göstergesi olarak ise TÜFE alınmıştır. Çalışma, “Johansen-Juselius Koentegrasyon Testi” (JJ) aracılığıyla oluşturulan “Hata Düzeltme Modeli” (ECM) ile enflasyonun 1995: 01 - 2003: 06 dönemindeki borsa performansı üzerindeki kısa dönem dinamikleri dikkate alınarak uzun dönem etkisine yönelik bazı ampirik bulgular ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims is to search the effects of inflation rate on İMKB performance. In the study transaction volume, market value, agreement number, transacted firm number and index values are used to indicate stock-exchange performance. For inflation indicator TÜFE is used. Study, uses the ‘Error Correcting Model” (ECM) which is created by the “Johnson-Juselius Co-integration Model” (JJ) to show the empiric findings on the long term effects of inflation considering the short term dynamics, by the inflations 1995: 01 – 2003: 06 term effects on stock-exchange performance.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :