Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Causal relationship between oil consumption and economic growth in turkey

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
255
DOI :
Özet Türkçe :

Beside of the manufacturing industries, oil is one of the main inputs for many other sectors. Oil is also very important for the Turkey’s economic growt. In this paper was tried to examine the short- and long-run causality between oil consumption and Gross National Product for Turkey using annual data covering the period of 1970-2004. As economic growth and oil consumption variables used in empirical analysis was same order of integration (I(1)) employed Granger causality test. In this study was found that exists bidirectional Granger causality between oil consumption and economic growth in the short and long run.

Özet İngilizce :

İmalat sanayii başta olmak üzere pek çok sektör için temel girdilerden biri olan petrol, Türkiye’nin ekonomik büyümesi bakımından da önem arzetmektedir. Bu makalede, Türkiye’nin 1970-2004 dönemindeki yıllık verilerle petrol tüketimi ve GSMH arasındaki kısa ve uzun dönemli nedensellik ilişkisi araştırıldı. Yapılan analiz sonunda petrol tüketimi ve ekonomik büyüme değişkenleri aynı derecede (I(1)) bütünleşik olduklarından Granger nedensellik testi uygulandı. Çalışmada, kısa ve uzun dönemde petrol tüketimi ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik bulundu.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :