Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çanakkale orman işletmeciliği yarar analizinin coğrafi bakış açıyla değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın birinci bölümünde ormanların yararlarına değinilmiştir. Daha sonra ülkemiz ve dünya orman yapısı ele alınmıştır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün çalışma alanı, yapısı ve etkinlikleri bütün yönleriyle ortaya konulmuştur. Çalışma alanının günümüzdeki durumu ortaya konarak; gelecekte bölgede yürütülecek diğer çalışmalara da veri tabanı oluşturacaktır. Türkiye’de diğer bölgelerde yürütülecek olan orman araştırmalarına da entegre olacak coğrafi bir çalışma niteliğindedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the first part of this study, it is mentioned to the benefits of forests. Later, it is considered the structure of forest in our country and in the world. The main subject of the study is the working area, structure and the activities of Çanakkale Forest Region Directorship. Today, the position of the working area is exposed and it constitutes a database to the studies, which will be done about the region in the future. It is as a geographical study integrated in the forest researches that will be done in the other regions of Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :