Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı : 4 Sayfalar 169 - 174 2018-12-31
Sağlıklı Gebelerde Kas İskelet Sistemi Ağrıları; Lokalizasyon, Şiddet Ve Karakter Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma
Nadire DAL,Ali Yavuz ALİ YAVUZ,İrem ŞENYUVA,Sevcan SEVİMLİ,Şeyma ÇATALGÖL,Ercan KAYDOK
17 261

Öz Giriş ve amaç: Bu kesitsel çalışmada gebelikte görülen özgül olmayan kas iskelet sistemi ağrılarının lokalizasyonunu ve yayılımını, şiddetini ve karakterini ortaya koymak amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya yaş aralığı 18-35 yaş arası olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan gebeler dahil edildi. Gebelerden fiziyatrist eşliğinde, ayaklı 40x55 cm’ lik laminat yazı tahtası üzerine çizilmiş insan ön ve arka yüzü figürü üzerinde ağrının yerini hissettiği bölgelerde olduğu gibi boyaması istendi. Boyama esnasında ağrının şiddetini belirlemek üzere 5 farklı (siyah: çok şiddetli, kırmızı: şiddetli-orta düzeyde, mavi: orta düzeyde, yeşil: orta- hafif düzeyde, sarı: oldukça hafif düzeyde) renk kullanması istendi. Boyama işleminden sonra hastanın ağrılı bölgeler üzerinde ağrının karakterini künt / zonklayıcı / yanıcı / dondurucu / karıncalanma / elektriklenme veya elektrik çarpması gibi / batma veya iğnelenme gibi /gerilme kelimelerini kullanarak tanımlaması istendi. Bulgular: Çalışmaya katılan 250 gebenin ortalama yaşı 26.4±4.1 idi. Gebelerden %25,6(64)’ sı birinci, %32,8 (82)’ ikinci ve %41,6 (104)’ sı üçüncü trimesterda idi. En sık ağrı uyulan bölgeler sırasıyla bel, kalça ve sırt bölgesi olarak belirtilirken, ağrı şiddeti en yüksek olan bölgeler ise sırasıyla el-el bileği, kalça kuşağı & uyluk ve bel bölgesi olarak belirtildi. Nöropatik karakterde ağrıların en sık el bileği ve ellerde, ayak bilekleri ve ayaklarda ve sırt bölgesinde görüldüğü izlendi. Sonuç: Sağlıklı gebelerde sıklıkla kendini sınırlayıcı kas iskelet sistemi ağrılarının iyi tanımlanması ilerleyici ve sekel bırakıcı durumların ayırt edilebilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler: Gebe, Ağrı, Nöropatik ağrı, Kas iskelet sistemi
Akkurt HE. Gebelerde görülen bel ağrısı. Türkiye Klinikleri J Health Sci 2017;2(1):40-6.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0001-8142-913XYazar: Ali Yavuz ALİ YAVUZ (Sorumlu Yazar)Kurum: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH, FTR AD, UşakÜlke: Turkey Yazar: İrem ŞENYUVA Kurum: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, UşakÜlke: Turkey Yazar: Sevcan SEVİMLİ Kurum: Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, UşakÜlke: Turkey Yazar: Şeyma ÇATALGÖL Kurum: Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, UşakÜlke: Turkey Yazar: Ercan KAYDOK Kurum: Niğde Ömer Halis Demir Tıp Fakültesi, FTR AD, NiğdeÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Nadire DAL
Ali Yavuz ALİ YAVUZ
İrem ŞENYUVA
Sevcan SEVİMLİ
Şeyma ÇATALGÖL
Ercan KAYDOK