Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir dîvân şâiri: rûznâmeci-zâde şinâsî

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Rûznâmeci-zâde Şinâsî Mehmet Çelebi hakkında bilgi verilmiştir. Şinâsî, Klâsik Türk Edebiyatında Nâbî ekolü olarak da bilinen hikemî tarzın takipçilerinden bir şairdir. Şairin tek nüshası bilinen bir Dîvân’ı bulunmaktadır. Kaynaklarda verilen bilgilerden ve şairin eserinden yola çıkılarak Şinâsî’nin hayatı ve edebî kişiliği ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, our target is to present Şinasi Mehmet Çelebi who had lived in the second period of 17cc and his poetry to the researchers. Şinasi Mehmet Çelebi dealt with the poetry in a period which was given most beatituful exampels of wisdom poetry (hikemi şiir). In our study we only deal Şinasi Mehmet Çelebis’ life and his works.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :