Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Understanding the nature of chemistry and argumentation: the case of pre-service chemistry teachers

Yazar kurumları :
Bolu Abant Izzet Baysal University1, University of Bristol United Kingdom2, Selcuk University3
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

The incorporation of perspectives from the philosophy of science in science education has been advocated for several decades (e.g. Duschl, 1990). Yet the overlap of science education research with revived efforts in the application of philosophy of science to science education has been minimal (Kauffman, 1989). For instance, minimal attention has been paid to how disciplinary orientations to knowledge and knowledge construction particularly as suggested by specific philosophies of science can contribute to the theory and practice of science education (Erduran, 2001). Within this framework, it is not surprising that chemical education literature has barely addressed the applications of philosophy of chemistry in chemical education (e.g. Erduran&Scerri, 2002). Argumentation studies, on the other hand, have emerged as a key area of research in science education in recent years (e.g. Erduran& Jimenez-Aleixandre, 2008) emphasizing the role of theory and evidence in the justification of knowledge claims of science. In this paper, we aim to bring together these two distinct bodies of literature in order to investigate domain-specific ways of reasoning and argumentation in science, particularly focusing on the patterns for pre-service chemistry teachers. We illustrate an empirical study conducted with 114 pre-service teachers from various subject areas using questionnaires on the NOS and argumentation. Our analysis illustrates comparisons of different cohorts of pre-service science teachers with respect to their understandings of NOS and argumentation. The results indicate that there are significant correlations between some aspects of NOS (e.g. nature of scientific knowledge) and argumentation for chemistry pre-service teachers.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, bilim felsefesine dayalı bakış açılarının bilim eğitimi ile birleştirilmesi savunulmaktadır. (örn; Duschl, 1990). Fakat bilim eğitimindeki araştırmaların bilim eğitiminde bilim felsefesinin uygulaması ile örtüşmesi minimum seviyede kalmıştır. (Kauffman, 1989). Örneğin özellikle belirli bilim felsefelerinin önerdiği gibi disiplinlerin bilgi ve bilginin yapılanmasına yönelimlerinin bilim eğitimindeki teori ve uygulamalara nasıl katkı sağlayabileceğine daha az düzeyde dikkat edilmiştir (Erduran, 2001). Bu çerçevede, kimya eğitimi alan yazınının kimya felsefesinin kimya eğitimindeki uygulamalarına çok az değinmesi şaşırtıcı değildir (örn; Erduran & Scerri, 2002). Diğer yandan, son yıllarda teori ve kanıtın bilimde bilgi iddialarının doğrulanmasındaki rolünü vurgulayan argümantasyon çalışmaları, bilim eğitiminde anahtar bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır (örn; Erduran & Jimenez-Aleixandre, 2008). Bu çalışmada, bilimde argümantasyon ve alana özel akıl yürütme yollarını özellikle kimya öğretmen adaylarına özgü kalıplara odaklanarak incelemek için, bu iki ayrı alan yazını bir araya getirmeyi amaçladık. Farklı alanlardan gelen 114 öğretmen adayından Bilimin Doğası ve Argümantasyon anketleri aracılığı ile topladığımız veriler ile bu deneysel çalışmayı açıklamaya çalıştık. Analizlerimiz farklı gruplardaki öğretmen adaylarının bilimin doğasını ve argümantasyonu anlamalarının kıyaslanmasını göstermektedir. Çalışmanın sonuçları kimya öğretmen adayları için bilimin doğasındaki bazı faktörler ile (örneğin bilimsel bilginin doğası) argümantasyon arasında anlamlı bir korelasyonun bulunduğunu göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :