Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye cumhuriyeti inkılâp tarihi ve atatürkçülük ders kitaplarında tarihi karakterlerin kullanımını etkileyen faktörler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Niğde Üniversitesi2
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında ele alınan konular ve bu konuların işleniş şekilleri birçok defa değişime uğramıştır. Fakat bu durum söz konusu kitaplarda tarihi karakterlerin var olma durumlarını etkilenmemiştir. Kim tarafından ne zaman yazılırsa yazılsın, tarihi karakterlere mutlaka yer verilmiştir. Bununla birlikte ders kitaplarında hangi tarihi karakterin yer alması gerektiğini belirlemede pek çok faktörün etkide bulunduğu da bilinmektedir. Bu faktörlerden özellikle; öğretim amacı, içerik, siyasilerin etkisi ve tarihi karakterlerin kazanma/kaybetme ya da başarı/başarısızlık durumlarının belirleyici olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada öncelikle söz konusu faktörlerin neler olduğunu ve geçmişten günümüze tarih öğretimi bağlamında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde tarihi karakterlerin kullanımına etkilerini örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The subjects in the Republic of Turkey Revolution History and Kemalism textbooks and the way these subjects have been handled have gone through many changes from past to present. However, this has not affected the existence of historical characters in these books. No matter who wrote the books and no matter when they were written, historical characters have always been included in them. However, there are many factors affecting how to determine which historical characters to include in textbooks. Among these factors, educational purpose, content, the effect of the politicians and wins/losses or success/failures of the historical characters are the most determining ones. Hence, in this study the aforementioned factors and the effects of these factors to the use of historical characters in the Republic of Turkey Revolution History and Kemalism textbooks in the context of history teaching will be examined..

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :