Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Veriler, Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği”nden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan 195 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri düşük düzeyde bulunmuştur. Mezun olunan okul türüne göre anlamlı bir farklılık bulunmazken cinsiyet ve sınıf değişkenlerinde anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Kız öğretmen adayları erkeklere, 1. sınıftakiler de 4. sınıflara göre eleştirel düşünmeye ilişkin daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Özet İngilizce :

In this research, the aim is to determine the views of Turkish Education teacher candidates related to critical thinking. The data have been obtained by “California Critical Thinking Disposition Inventory” transcribed into Turkish by Kökdemir (2003). The research group of the study is composed of 195 students in the department of Turkish Education in Faculty of Education at Canakkale Onsekiz Mart University. Descriptive statistics, t test and one-way analysis of variance have been used for data analysis. As a result of the research, it has been found that Turkish Education teacher candidates’ critical thinking dispositions are low. While there is no meaningful difference according to the type of school graduated, there has been obtained meaningful differences for gender and class variances. Female teacher candidates compared to male ones and the students in the 1st class compared to the ones in the 4th class have showed more positive opinions related to critical thinking. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :