Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve siyasal alanlarda meydana gelen değişme veya gelişmeler hemen her toplumun büyük ya da küçük, hızlı veya yavaş biçimde değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimden eğitim sistemleri, programları ve süreçleri de etkilenmektedir. Bu çalışmada eğitim ve eğitim programlarının toplumsal değişme ve küreselleşme kavramları çerçevesinde kavramsal bir analizi yapılmış, toplumsal değişmelerin toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yaşamları üzerindeki etkileri yanında; eğitim politikalarına, eğitim süreçlerine ve eğitim programlarına etkisi ilgili alan yazından elden edilen kuramsal verilerden hareketle irdelenmiştir. Küreselleşmeyle birlikte toplumsal alanda meydana gelen değişmeler eğitimi ve eğitim programlarını değişmeye zorlarken, eğitim programları aracılığıyla toplumun ulusal ve uluslararası değerler, nitelikler ve yeterlikler yönünde değişmesi ve gelişmesi amaçlanır. Özellikle programların hedef kitlesi olan bireylerin ve toplumun gereksinimlerinin, ilgilerinin, beklentilerinin ve sorunlarının ihtiyaç analizi çerçevesinde incelenmesi ve programlara yansıtılması gerekir. Eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde, bireylerin günümüz bilgi toplumunun ve küreselleşmenin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olmasını sağlayacak niteliklerin yanı sıra, toplumun sosyal ve kültürel değerlerini benimseme ve geliştirme, insan haklarına ve farklılıklara saygı duyma, hoşgörü, empati, işbirliği, yardımlaşma vb. gibi anlayış ve değerler dikkate alınmalıdır.

Özet İngilizce :

Throughout history, virtually every society has been undergoing change fast or slowly because of the changes or developments occurring in social, economic, cultural, technological and political areas. Education systems, programs and processes have been also affected by these changes. In this study, a conceptual analysis of education and curriculum was made within the framework of social change, and according to the theoretical data obtained from related literature the likely effects of social change on education and curriculum was examined in addition to on social, economic, cultural and political lives of the societies. While the changes occurring in the social field forcing education and curricula to change with the globalization and society is aimed to change and develop in the direction of national and international values, qualifications and competencies through curricula. Especially people, who are with target group of the curricula, and needs, interests, expectations and problems of the community should be analyzed within the framework of needs analysis and should be reflected in the curricula. In the process of designing and developing a curriculum, understanding and values such as adoption and development of social and cultural values of society, respect for human rights and diversity and tolerance, empathy, cooperation, solidarity etc. should be taken into account as well as the qualifications to provide individuals to have the basic knowledge, skills and competencies required by today's information society and globalization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :