Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Technology integration into teacher preperation: part 2—theory into practice

Yazar kurumları :
University of Michigan-Dearborn USA1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

In Part 1 of a two-part article series, the authors reported on the shortcomings of existing teacher preparation practice concerning technology and teacher education and described the theoretical grounding behind one model for integrating technology into teacherpreparation (Duran & Fossum, 2010). Part 2 here reports on a research project that applied the model at a major university in the U.S. Over a three-year period involving seven cohort groups, 246 educators participated in the study, which combined both quantitative and qualitative data collection and analysis. Findings indicate that over the course of the program, project participants significantly improved their confidence and competence in technology literacy as well as integration of information technology into the teaching and learning process. The study demonstrates that an approach to professional development that encourages networking, mutual learning, and sharing of strategies and resources among K-16 educators can be effective in improving technology integration in teacher preparation.

Özet İngilizce :

İki seri halinde sunulan araştırmaların birinci bölümünde (Duran & Fossum, 2010) öğretmen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) entegrasyonu konusundaki mevcut eksiklikler tartışıldıktan sonra bu eksikliklerin giderilmesi için “bağlantılı öğrenme topluluğu” [networked learning community (NLC)] olarak tanımlanan bir model önerisi sunulmuştur. İkinci seride sunulan bu çalışmada, bu model önerisinin Amerika’daki bir üniversitede uygulamasıyla elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Üç yıldan fazla süren bu araştırmaya yedi ayrı grup halinde toplam 246 eğitimci katılmıştır. Verilerin toplanmasında ve çözümlenmesinde nitel ve nicel araştırma yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, programa katılan eğitimcilerinin genel BİT kullanımı bilgileri ile BİT’lerin öğretme ve öğrenme ortamlarında kullanımına yönelik güven ve becerilerinin önemli ölçüde arttığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, BİT’in öğretmen yetiştirme programlarına entegrasyonu konusundaki etkili yöntemlerden birisinin, öğretmen eğitimi ile ilgili tüm eğitimcilerin (ilköğretimden üniversiteye kadar) birlikte çalışmalarını ve sınıf içi teknoloji kullanımı konusunu birlikte öğrenmelerini destekleyen NLC yaklaşımı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :