Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel yaklaşımın 7. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirmesine etkisi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fk. İlköğretim Böl. Fen Bilgisi Öğr.1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, tarihsel perspektif ile işlenen atomun yapısı konusunun, 7. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan okulun öğrencileri 5. sınıfın sonunda akademik başarıya göre iki gruba (A şubesi: 29 öğrenci; B şubesi: 27 öğrenci) ayrılmışlardır. Bu nedenle akademik başarının bilimin doğası hakkındaki kavramların öğrenilmesinde etkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Çalışmada veriler, Bilimin Doğası Hakkında Görüşler Anketinin (Views of Nature of Science Questionnaire, VNOS) uygulamadan önce ön-test sonrasında ise son-test olarak uygulanması ile toplanmıştır. Ayrıca uygulama öncesinde ve sonrasında 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.Verilerin analizinde yapılan Khi-Kare ve t-testi sonuçları; her iki şube öğrencilerinin, incelenen bilimin doğası ile ilgili bakış açılarının olumlu yönde geliştiğini göstermiştir. Akademik başarıları düşük olan B şubesi öğrencilerinin, bilimsel bilginin üretilmesinde çok önemli yeri olan, hayal gücü ve yaratıcılık konusunda A şubesi öğrencilerine göre daha bilgili olmaları oldukça dikkat çeken bulgulardandır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerinin geliştirilmesinde, fen kavramlarının, tarihsel yaklaşım stratejisi ve bilimin doğası temalarıyla entegre edilerek öğretilmesi önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the impact of historical perspective approaches on 7th grade students‟ views about nature of science. Structure of atomic units was presented an historical perspective with emphasis on six target aspects of nature of science. The sample for this study consisted of 56 students from middle school in Turkey. These students were divided into two groups (A and B) based on differentiating their academic achievements of elementary school. Group A has high academic achievement students consisted of 29 students (15 male; 14 female). Group B has low academic achievement students groups consisted of 27 students (16 male; 11 female).The Views of Nature of Science (VNOS) questionnaire (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell and Scharwartz, 2002) was used to determine students‟ initial views of NOS, and was administered again at the end of units as pre–post tests to determine changes in students‟ views. To help uncover the participants‟ views, semi-structured interview was undertaken with 6 students as pre and post tests before and end of the intervention. The results of the current study clearly revealed that historical perspectives approach significantly shifts have occurred in participants‟ views of NOS. It was found that low academic achievement students groups‟ are more informed views about imagination and creativity than the high academic achievement students groups‟. Since there are significantly differences between two groups academic achievement, this is surprising results. With this in mind, teachers should integrate the history and nature of science in teaching science concepts to improve students‟ views of NOS.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :