Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öğretmeni eğitiminde tarihsel romanların kullanımı: bir eylem araştırması

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde tarihsel romanların kullanılması eylem araştırması yaklaşımıyla incelenmektedir. Araştırma kapsamında uygulanan öğretim etkinliği öğretmen adaylarının tarihsel roman okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmeyi ve kitap incelemesi çalışmaları için gerekli bazı temel becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği lisans programında, Tarih Metodolojisi dersi kapsamında yapılmıştır. Çalışmaya 2010-2011 öğretim yılında bu dersi alan 30 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma öğretim dönemi boyunca devam eden uygulamalı çalışmalar ve sonrasında katılımcıların görüşlerinin yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla yazılı olarak alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan roman okuma ve inceleme çalışmalarının katımcıların önemli bir kısmının tarihsel roman okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Ancak az sayıdaki bazı katılımcılar roman inceleme çalışmalarını olumsuz bir şekilde değerlendirmiş ve bu çalışmaların roman okumayla ilgili tutumlarında herhangi bir değişiklik doğurmadığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin roman inceleme çalışmalarında en çok özet çıkarma ve inceleme sonuçlarının yazılması aşamasında zorlandıkları görülmüştür. 

Özet İngilizce :

In this paper, the use of historical novels in pre-service history teacher education is examined by action research design. The study aims to examine the difficulties that the candidate teachers encountered in novel review studies and whether the novel review studies can improve their attitudes concerning reading historical novels. The research was conducted in the scope of the History Methodology course in the history teacher education program at Çanakkale Onsekiz Mart University. 30 teacher candidates who were attending that course in 2010-2011 participated in the research. According to the research results, the novel review work affected positively the candidate teachers’ attitude towards reading habits. However, few of the participants reflected a negative view on the novel review work, and stated that this work did not change their attitude towards reading habits. On the other hand, it was observed that the students mostly encountered the problem of summarizing the novels and writing the results of reviews. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :