Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
KSU Eğitim Fakültesi1, KTU Fatih Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından durumunu ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemeden yararlanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak Sosyal Bilgiler Dersi (4-7.sınıflar) Öğretim Programı uygulama kılavuz kitapları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda toplam 98 etkinlikte (%40.2) değer eğitimi yaklaşımlarına yer verildiği görülmüştür. Bu bağlamda etkinliklerde en çok değer açıklaması yaklaşımının kullanıldığı ve en çok değer etkinliğinin de 7. sınıf düzeyinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the situation of sample activities in social studies curriculum guides in terms of value education approaches. In this study document analysis, one of qualitative methods, was employed. Primary school social studies curriculum guides were used as data sources. Data collected from documents were analyzed through content analysis. The results of this study showed that in total 98 (40.2%) sample activities, prepared toward value education approaches, are in curriculum guides. In this context, it is detected that values clarification is the most used approach in the sample activities and 7th grade has much more sample activities than others. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :