Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımlarına ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr., Kurugöl Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlerimizin yaptığı eğitim-öğretim faaliyetleri ile eğitim sürecinde uyguladıkları bilgisayar kullanma ve eğitim ortamı, eğitim-öğretimin niteliği açısından son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin bilgisayarı kullanımlarına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği olan Odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan soruların yanıtlarını bulabilmek amacıyla Şeyh Şamil İlköğretim Okulu sınıf öğretmenlerinden 6 öğretmenle grup odak görüşmesi yapılmıştır. Araştırtmanın sonucunda şu bulgular elde edilmiştir: Sınıf öğretmenleri bilgisayar kullanma konusunda kendilerini kısmen de olsa yeterli görmektedirler. Bilgisayarı eğitim etkinliklerinde kısmen kullanabildiklerini ifade etmektedirler. Bilgisayar kullanarak ders yapmak çoğu zaman öğrenci başarısını arttırmaktadır. Okullarda, bilgisayarla ilgili yazılımlar çoğu zaman güncel değildir. 

Özet İngilizce :

The educational activities that our teachers do and use computers during the time of training and the surrounding of education are exceedingly important on account of the quality of education. The aim of this study is to get views of teachers about using computers. In this study, it was used used Focus Group Interview which is a qualitive resarch technique. Semi-structured interview technique was used in the study. By the aim of the finding the answers of the questions using in the research. Group focus negotiation was done with six teachers from Sheyh Shamil Primary School. Results of the excimining, these verities were found: Classroom teachers find themselves partially enough about using computers. The teachers declare that they use computers partially in their educational activities. Most of the time using computers in the classroom increase the level of student achievement. Most of the time, the teacher can‟t follow current softwares related to computers at the school. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :