Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Rize Üniversitesi1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine karşı tutumlarının incelemeyi amaçlayan bu araştırma Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan toplam 217 sınıf öğretmeni adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ile eğitim teknolojilerine karşı tutumları, öğrenim gördükleri sınıfa (birinci ve dördüncü sınıf), cinsiyetlerine, eğitim yaşamlarında bilgisayarla ilk karşılaştıkları eğitim kademesine ve bilgisayar sahibi olup olmama gibi değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarından kestirilmeye çalışılmıştır. Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçeği (Aşkar ve Umay, 2001) ve Teknoloji Tutum Ölçeği (Yavuz, 2005) ile toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançlarının eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kestirilebildiği gözlenmiştir. Öte yandan, erkek öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançlarının kız öğretmen adaylarınkinden, kişisel bilgisayar sahibi olan öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ise bilgisayar sahibi olmayan adayların bilgisayar öz-yeterlik inançlarından daha yüksek çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate primary pre-service teachers’ computer self-efficacy beliefs and attitudes towards educational technologies. The study was performed on 217 primary pre-service teachers in the Faculty of Education in Rize University. Data were collected through the applications of Computer Self-Efficacy Scale (Aşkar and Umay, 2001) and Technology Attitude Scale (Yavuz, 2005). Pre-service teachers’ computer self-efficacy beliefs and attitudes towards educational technologies were compared based on the variables such as class level, gender, computer ownership, and computer experiences. Moreover, pre-service teachers’ computer self-efficacy beliefs were predicted from their attitudes toward educational technologies. The study results revealed that male pre-service teachers have higher computer self--efficacy beliefs than their female counter parts and pre-service teachers owning personal computer have higher computer self-efficacy beliefs than those do not have personal computer. The study results also indicated that the pre-service teachers’ computer self-efficacy beliefs can be predicted from their attitudes towards educational technologies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :