Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanal öğrenme ortamlarında sosyal model olarak eğitsel arayüz ajanları

Yazar kurumları :
Öğr. Gör., Bartın Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr., Gazi Ünivesitesi2
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenci sayısının artması ve bilgi miktarının çoğalması, içeriğin karmaşıklaşması, yaşam boyu öğrenmenin ve bireysel eğitimin önem kazanması, öğrenenlerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan eğitim almak istemeleri sanal öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Sanal öğrenme ortamlarının birçok avantajı olmasına karşın birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan biri de öğrenenlerle sosyal etkileşimi sağlama konusunda yaşanan sınırlılıklardır. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar sanal öğrenme ortamlarında öğrenenlerin sosyal etkileşim sağlama konusunda yaşadığı sorunların bir kısmını “eğitsel arayüz ajanlarıyla” giderilebileceğini öngörmektedir. Bu makalede eğitsel arayüz ajanları ve bunların sanal öğrenme ortamları açısından önemi ele alınmaktadır. Makalede sunulan bilgiler alan taraması ile elde edilmiştir. Makalede eğitsel arayüz ajanlarının tanımı, karakteristikleri, rol ve işlevleri ile sanal öğrenme ortamlarında eğitsel arayüz ajanı kullanımından bahsedilmektedir. 

Özet İngilizce :

The increase in the number of students and the amount of information, the complexity of the content, lifelong learning‟s and individual education‟s becoming more of an issue, learners‟ desire to receive education without limitation of time and place led virtual learning environments to become widespread. In spite of the fact that virtual learning environments have a lot of advantages, there are also some disadvantages. One of them is the limitations experienced in providing social interaction with the learners. The studies carried out in recent years predict that some parts of problems the learners experienced in virtual learning environments about social interaction could be resolved by means of “educational interface agents”. In this article, educational interface agents and the importance of them in terms of virtual learning environments are dealt. Information presented in the article was obtained via field survey. Definition of educational interface agents, their characteristics, role and functions, and the use of educational interface agents in virtual learning environments are mentioned in the article. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :