Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik danışmanların duygularla başa çıkma yollarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Mevlana Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öfke, üzüntü, korku ve nefret duygularını psikolojik danışmanların ne sıklıkla yaşadıkları ve bu duygularla baş etme davranışlarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin 49 ilinden 59’u kadın ve 81’i erkek olmak üzere 140 kişi katılmıştır, toplam 101 katılımcıdan dönüt alınmıştır. Verileri toplamak için araştırmacılar tarafında geliştirilen yarı yapılandırılmış açık uçlu bir soru formundan yararlanılmıştır. Verilerin girilmesinde, incelenmesi ve tablolaştırılıp analiz edilme işleminde Nvivo9 paket programından yararlanılmıştır. Katılımcıların genel olarak olumsuz duyguları ile baş edebilmek için “unutmaya çalışma ve kaçınma, içe yönelme ve paylaşma, dışa yönelme ve yüzleşme ve sakin olmaya çalışma gibi ” kontrol etme yollarına başvurdukları görülmüştür. 

Özet İngilizce :

The aim of the study is to present how often the scholl counselorsexperience the emotions of anger, sadness, fear and hatred and what they do to cope with these emotions. In the study, the qualitative research method was used. From the 49 provinces of Turkey, 140 people comprising of women and 81 men participated and the feedback from 101 of these participants were taken. An open-ended semi- structured question form which was developed by the researchers to collect the data was used. The Nvivo9 package software programme has been used for the process of entering, studying and analysing the data by tabulating it. To cope with manage negative emotions, the participants were in general seen to use some coping strategies with their emotions such as ‘trying to forget and avoid, turning into introvert and share, turning into extrovert and face off and trying to be calm’. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :