Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışması kullanılmıştır. Bu çalışma 2010-2011 öğretim yılında altı okul müdürü, on altı sınıf rehber öğretmeni, yirmi üç öğrenci ve yedi okul rehber öğretmeni olmak üzere toplam 52 katılımcı ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmenlerinin, PDR hizmetlerini farklı tanımladıklarını göstermektedir. Müdür, sınıf rehber öğretmeni ve öğrencilerin okul rehber öğretmenlerinden farklı olarak, PDR hizmetlerini daha çok sorun çözücü, öğüt verici ve dert ortaklığı olarak tanımladıkları görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve sonuçlarla ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determine the opinions of school administrator, class guidance teacher, students and school counselor about school counseling and guidance services at high schools. This study, which is done by using qualitative research, was carried out among 52 participants in 2010-2011 education years. Data is taken through semi-structured interview form prepared by researchers. Content analysis was used while analyzing the data. According to the research results; school administrator, class guidance teacher, students and school counselor have different opinion about counseling and guidance services. Counseling and guidance services were defined problem solver, hortative and confidant by school administrator, class guidance teacher and students. The findings emerging from this research are discussed and the recommendations are developed with regard to these results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :