Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim kimya ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Arş. Gör., Balıkesir Üniversitesi1, Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi2
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 9, 10, 11 ve 12. Sınıf kimya ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri (BSB) geliştirme yeterliliği düzeyini incelemektir. Bu nedenle araştırmacılar tarafından bir kavram haritası ve bir ders kitabı analiz rubriği geliştirilmiştir. 12. Sınıf ders kitabı hariç diğer bütün ders kitaplarının ilk olarak temel bilimsel süreç becerilerinin gelişimine, ikinci olarak da deney doğrulama bilimsel süreç becerilerinin gelişimine odaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ders kitaplarında bilimsel süreç becerilerinin hiyerarşik yapısına odaklanılmadığı ve ders kitaplarının sınıf düzeyinin artışına rağmen gelişimi hedeflenen BSB gelişiminin aynı oranda artırılmadığı belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze 9th, 10th, 11th and 12th grade high school chemistry textbooks with respect to science process skills (SPS) development sufficiency level. For this reason, a concept map and textbook analyze rubric were developed by the authors. It was concluded that first, the development of basic science process skills were aimed in all of the textbooks -except 12th grade; second, experiment confirmation science process skills. To end, it was found that the hierarchical structure of science process skills was not focused in the textbooks. Despite the increase of textbooks’ level, the SPS development was not increased in the same rate. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :