Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinde duygusal zekâ

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Burdur/Türkiye1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

is yasamında basarıyı etkileyen değiskenlerden biri çalısanların duygusal zekasıdır. Bu arastırmanın amacı, kendi algılarına göre, okul yöneticilerinin duygusal zeka puanlarının yöneticinin cinsiyetine, medeni durumuna, bransına, müdür ya da müdür yardımcısı olmasına, ilköğretim ya da ortaöğretim yöneticisi olmasına, yöneticilik eğitimi alıp almamasına, eğitim durumuna, mesleki kıdemine, yasına, yöneticilik kıdemine ve çocuk sayısına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Arastırmanın verileri Düzce’de ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2005 yılında müdür ve müdür yardımcısı olarak çalısan 180 okul yöneticisinden elde edilmistir. Okul yöneticilerinin duygusal zeka ölçeğinden aldıkları puanların gruplara göre anlamlı fark gösterip göstermediği Mann- Whitney U-testi, Kruskal Wallis testi ve ANOVA ile test edilmistir. Arastırma sonucunda, değiskenlerden sadece yöneticinin bransının sınıf öğretmenliği ya da diğer branslardan olup olmamasına ve çalıstığı kurumunun ilköğretim ya da ortaöğretim olmasına göre duygusal zeka puanlarının farklılastığı, diğer değiskenlere göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıstır.

Özet İngilizce :

One of the variables that affects success in business life is emotional intelligence of working people. The purpose of this research is to identify whether the school administrators’ emotional intelligence scores differ meaningfully according to their gender, marital status, branch, being a principal or assistant principal, being elementary school administrator or high school administrator, having manegerial education course or not, educational background, period of occupational service, age, length of administration service, number of children. 180 administrators working as a principals and vise principals who worked in 2005 in Düzce elementary schools and high schools were surveyed in line with this aim. Mann-Whitney U-test, Kruskal Wallis test and ANOVA were used in order to find out groups that differ from others. It has been found that school administrators’ emotional intelligence scores differ meaningfully in terms of administrators’ branch and being elementary school administrator or high school.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :