Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul sporlarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma grubunu 8-12 yaş aralığında, farklı branşlarda okullar sporları yapan (44 kız, 22 erkek) 66 sporcu-öğrenci ve spor yapmayan (49 kız, 17 erkek) 66 ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 132 çocuk (93 kız, 39 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemlerde t testi ve kruskal wallis test yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin nevrotik, davranış ve diğer davranış sorun düzeylerinde okullar arası spor müsabakalarına katılanların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin branşlarına göre nevrotik, davranış ve diğer davranış sorun düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Sonuç olarak okullar arası spor müsabakalarına katılan çocuklar, katılmayan akranlarına göre ruhsal olarak daha uyumludur denilebilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine whether there is significant differences in primary school students’ emotional adjustment levels who participate and do not participate in school sports. The sample group consist of 66 students (female 49, male 17) do not participate in school sports and 66 athlete-students (male 44, female 22) participate in school sports from different sports branches totaly 132 children (male 93, female 39). Hacettepe Emotional Adjustment Scale (HEAS) was used to gather data. Descriptive statistics, independet samples t test, kruskal wallis h test techniques were used while analysing data. There are significant differences in primary school students’ neurotic, bahaviour and other behaviour problem levels in favor of those who participate in school sports There are no significant differences in athlete-students’ neurotic, bahaviour and other behaviour problem levels according to sports branches. As conclusion it may be said that the students who participate in school sports are more adjusted emotionally compared to students do not participate in. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :