Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri

Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi1, Öğr.Gör.,Tunceli Üniversitesi 2, Uzman Öğretmen, KarataĢ Sirkenli Ġlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı; okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi uygulamaları hakkında, okul öncesi öğretmenlerinin tutumlarının ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış çalışmaların ve bu çalışma bulguları doğrultusunda öğretmenlerin yaşadıkları sorunların saptanmasıdır. Araştırmanın diğer bir amacı ise saptanan bu sorunlar karşısında öğretmenlerin kullandıkları çözüm yollarının ve önerilerinin belirlenmesidir. Adana ili örnekleminde sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan 15 okul öncesi öğretmeni ile yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, onların kaynaştırma sürecinde yaşamış olduğu sorunlar ve bu sorunlara ilişkin kullandıkları çözüm yolları ve çözüm önerileri belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to find out the researches have been conducted in Turkey on the attitudes of preschool teachers towards the inclusion of children with special educational needs in preschools and determine the problems gained from the results of these researches related with teachers attitudes about inclusion. Another aim of the study is to obtain and examine teachers‟ solutions and advices related with the problems in inclusive education. The study was carried out in Adana with 15 preschool teachers who have children with special needs in their classrooms. In this study semi-structured interview was used as data collection instrument.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :