Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1, Arş. Gör. Osman Yılmaz KARTAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi2, Aylin İMAMOĞLU (Yüksek Lisans Öğr), Çanakkale Onsekiz
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programı hakkındaki değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırma betimsel türde nitel bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan 30 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının, Okul Öncesi Öğretmeni YetiştirmeProgramı hakkında görüşleri alınmıştır. Alınan cevaplara göre, lisans programında önemli değişiklikler yapılması ve programın etkililiği sürekli ölçülmesi gerekmektedir. Hâlihazırda okutulan bazı derslerin içerik ve öğretim yöntemleri geliştirilmeli ve bunlar yapılırken öğretmen adaylarının ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. 

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to investigate the pre-school teacher candidates’ opinions about the pre-school teacher education program. The opinion of pre-school teacher candidates about Pre-School Education Undergraduate Program, their suggestions about the efficiency and the performance of the program, and their course suggestions were revealed in the study. The study is a descriptive study. While collecting data semi constructed and nondirective interview technique was used. The study was conducted with 30 pre-school teacher candidates who are student at Çanakkale Onsekiz Mart University during the academic year of 2011-2012. Pre-school teacher training program should be reconsidered and Core Courses, Major Area Courses and General Cultural Courses should be arranged to be more effective and functional. It should be useful to update the program to be applied through the requirements and environmental and technological demands of pre-school students. The content of the program should be determined considering teacher candidates’ proficiencies who are going to be pre-school teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :