Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitimi öğretmenliği programındaki öğrencilerin ve dersi veren öğretim elemanlarının okul öncesi eğitimde drama dersine karşı tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi1, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde drama dersi alan okul öncesi eğitim öğretmenliği programına devam eden öğrencilerin ve dersi veren öğretim elemanlarının okul öncesi eğitimde dramaya karşı tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara‟da bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi öğretmenliği programına devam eden okul öncesi eğitimde drama dersi almış olan öğrencilerden tesadüfü örnekleme yöntemi ile belirlenen 50 öğrenci ve okul öncesi eğitimde drama dersini veren 10 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve geçerlilik-güvenilirlik çalışması yapılmış olan “Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin okul öncesi eğitimde dramaya yönelik tutumları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitneu U testi ile bakılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitimde drama dersi alan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitimde dramaya yönelik tutumları arasında fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This research was carried out in order to analyze by using certain variables the attitudes of pre-school teaching department students who have taken drama course towards this course. The research sample is composed of 50 students who have taken the drama course for pre-school teaching as part of their university education. They were selected on a random basis from students attending the pre-school teaching department in the education faculties of universities in Ankara. In addition 10 instructors running drama courses in pre-school education classes formed part of the sample. Data was collected using the “Evaluation Scale for Attitudes towards Drama in Pre-School Education” developed by researchers, and considered sound in terms of validity–reliability. The Mann-Whitney U test was used to see if there was any difference between the attitudes of instructors and students towards drama in education. Finally the differences in attitudes between instructors and students towards drama in education were recorded. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :