Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul müdürlerinin görevlerine ilişkin yaşadıkları sorunları çözme öyküleri işığında denge rolleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Okul müdürlerinin sağlamak zorunda kaldıkları dengelere ilişkin sorun çözme hikayelerinin ortaya çıkarılarak uygulamada bulunan diğer okul müdürlere örnek olay olarak sunulması bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunları çözme hikayelerini incelemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ili merkez, ilçe ve köylerinde görev yapan 22 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubu oluşturulurken nitel araştırma geleneğine uygun amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu veya zincir örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, içerik analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki, okul müdürleri görevlerini yerine getirirken birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Okul müdürlerinin sorunlarını çözerken sistemi oluşturan parçalar arasında öncelikle dengenin bozulduğu görülmektedir. Bu durum dengelenim durumudur. Okul müdürü sorunlar çözerken denge tekrar kurulmuş olmaktadır. Sorun çözerken okul müdürleri bir takım dengeleri de gözettikleri görülmektedir. Okul müdürleri sorunlarını çözerken yenilikçi dengeyi kullanmaktadırlar. Okul müdürlerine yenilikçi denge rollerine ilişkin hizmet-içi eğitim semineri verilebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to elicit problem solving stories of school principals about the balance which they had to maintain and present these stories as case studies to other school principals at practice. This is a qualitative research aiming at analyzing school principals’ problem solving stories about the problems they encountered in the past. The research employs the case study method. Twenty-two school principals working in the center, districts, and villages of Tokat, Turkey constitute the sample of the research. In the research, snowball or chain sampling approaches, which are appropriate for qualitative research tradition, were used to form the sample. Interview technique was employed as the data collection method. Data were analyzed by “content analysis” method. As a result of the research, it is observed that school principals are confronted with a lot of problems. It is observed that initially the balance between the parts that make up the system is lost when school principals are solving the problems. This situation is in fact, reinstating the balance. The balance is reinstated while school principal is solving the problems. It is detected that school principals also look after several balances while solving these problems. It is concluded that school principals use innovative balance when solving the problems they encounter. In the light of the findings of this study, school principals can be given in-service training seminars about innovative balance roles. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :