Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (sdü örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, pedagojik formasyon eğitimi programına devam eden öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları farklı değişkenler yönünden incelenmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilgi duydukları, bu mesleği sevdikleri, mesleki bağlılıklarının üst düzeyde olduğu, mesleğin toplumsal saygınlığı ve meslek sorumluluğu ile tutum puanlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine ilgi duyma, mesleği sevme ve mesleki bağlılık açısından, yaşlarına ve bir işte çalışma durumlarına göre tutumlarda anlamlı bir farlılık belirlenirken, öğrenim düzeyleri, mezun oldukları alanlar ve çalıştıkları iş sektörüne göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve meslek sorumluluğu açısından tutumlarda, çalıştığı iş türüne göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession were examined using different variables. The results reveals that, pre-service teacher candidates are interested in the teaching profession, enjoyed teaching profession, and have a higher level of commitment to teaching profession. Moreover pre-service teachers’ attitudes toward the professional responsibility and the social reputation of the teaching profession were positive according to the data analyzed. There is significant difference were found in terms of the interest of teaching profession, enjoying the profession, Professional commitment in terms of participants’ age and working in a job. However, there is no significant difference found according to the level of education, their graduation area, and the job sector. There is also significant difference was found in the reputation of teaching profession and professional responsibility in terms of the job sector pre-service teachers’ employed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :