Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programında önerilen ölçme araçlarına karşı tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Yar. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi1, Doktora öğrencisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirerek öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programında önerilen ölçme araçlarına yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. 40 maddeden oluşan taslak ölçek 108 matematik öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan madde ve faktör analizleri sonucunda 20 maddelik nihai ölçeğin üç alt faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın % 61,05 olduğu belirlenmiş, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,859 olarak hesaplanmıştır. Geçerli ve güvenilir nihai ölçek Trabzon ilinde ortaöğretim kurumlarında görevli 181 matematik uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğretmelerin “yararlılık” şeklinde adlandırılan alt faktöre karşı tutumlarının, “uygulanabilirlik” ve “yeterlilik” olarak adlandırılan alt faktörlere karşı tutumlarından daha olumlu olduğunu ortaya koymuştur. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine teachers’ attitudes towards the measurement tools that were presented in the curriculum by developing a valid and reliable attitude scale. Survey method was used in this research. The draft scale which consisted of 40 items was administered 108 mathematics teachers. As a result of item and factor analysis, this scale grouped into three sub factors, accounted 61,05 % of total variance with 20 items and Cronbach Alpha, total internal reliability coefficient of the final scale was calculated as 0,859.This valid and reliable final scale was answered by teachers who worked at high schools in Trabzon. Descriptive statistics were used to analyze the data. At the end of the study it was understood that teachers’ attitudes towards the sub factor called “usefulness” were more positive than the sub factors called “applicability” and “efficiency”. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :