Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalışmalarının yaratıcı düşünme becerilerine etkisi

Yazar kurumları :
Arş.Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi1, Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalışmalarının yaratıcı düşünme becerilerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında birinci sınıfta öğrenim gören 34 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Bilgisayar-II dersi kapsamında yürütülen bu araştırmada deneysel yöntem benimsenmiş olup ön test-son test tek gruplu deneysel desen araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Altı haftalık bir zaman diliminde gerçekleştirilen bu çalışmada, örneklem grubunda yer alan adaylara “Yaratıcı Düşünme Becerisi Ölçeği” ön test ve son test olarak farklı aşamalarda uygulanmış ve adayların araştırma sürecinde uygulanan yöntem hakkındaki görüşleri alınmıştır. Her iki aşamada uygulanan ölçekten elde edilen puanlarının analizinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuş ve puanların son test lehine arttığı görülmüştür. Bu artışın meydana gelmesinde işbirlikli grup çalışmalarının önemli rolü olduğu, adayların görüşlerinden ortaya çıkarılmıştır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study to examine effect of collaborative studies on prospective teachers‟ creative thinking skills while designing computer based materials. One group pre-test and post-test design of the pre-experimental model was used to achieve the objectives of the study. This experimental study have been applied to 34 prospective teachers who studied at Artvin Coruh University Facult of Education Primary Education Department in 2009--2010 spring term within the context of “Computer-II” course. “Creative Thinking Skill Scale” was applied at two different stages as pre-test and post-test and opinions of students were gathered about the method in research via interview forms. As a result, it was found that there was a significant difference between the prospective teachers‟ creative thinking skills and scores taken from scale were increased in favor of post-test. Collaborative group works have a great importance in occurrence of this increase was revealed from student views. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :