Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç. Dr. Bozok Üniversitesi1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurları belirlemektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Artvin ilindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 991 öğrenciyle yürütülmüştür. Tarama araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler 40 maddeden oluşturulan bir anketle toplanmıştır. Öğrencilerin başarılarına ailenin, öğretmenin ve eğitim olanakların etkisini yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu ve aylık gelir ile öğrencinin başarısı arasında anlamlı farklılık olmasına (p<0.05) rağmen, cinsiyetle öğrenci başarısı arasına anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0.05).

Özet İngilizce :

The aim of study is to investigate factor affecting of secondary school students’ achievement on high school entrance exam (SBS) respect to the different variables. The study was carried out at fall semester of 2012 with 991 students educating primary schools in Artvin. In this study survey method was used and data gathered with questionnaire consists of 40 items. As a result of study, it was determinate that effects of family, educational facilities, teachers and personal characters on students’ achievement are at high level. There is no different between gender and students achievement (p>0.05), although there are different between grade level, family incomes, graduation types of mother and father and students achievement (p<0.05). 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :