Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklerin öğretiminde grafik kullanımının etkinliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Araş.Gör.,Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklerin öğretiminde, grafiksel kullanımının etkinliğini belirlemek için yapılmış deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 2009–2010 öğretim yılında Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim görmekte olan 55, dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 10 açık uçlu soru içeren bir başarı testinden oluşmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve deney grubuna müfredata uygun olarak dört ders saati boyunca mutlak değerde eşitlik ve eşitsizlik konuları grafik yöntemi ile kontrol grubuna ise bu konular düz anlatım yöntemi ile anlatılmış. Elde edilen veriler ışığında mutlak değerde eşitlik ve eşitsizlik konularının öğretiminde grafiksel yöntemin geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper reports on an experimental study that examined efficacy of the use of graphics in teaching mathematical concepts of equality and inequality that contain terms with absolute value. The sample group consisted of 55 ninth-grade students of the Anatolian Teacher High School during the 2009–2010 academic year. Study data consist of an achievement test including 10 open-ended questions. Participants were divided into experimental and control groups and the subjects of equality and inequality in absolute value were taught to the experimental group in compliance with the curriculum via a graphical method; the control group was taught via direct instruction method. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :