Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının öğretim araç ve materyallerini kullanmalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının derslerinde öğretim araç ve materyallerini kullanma durumlarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları oluşturmaktadır. Araştırmada 566 ikinci sınıf öğrencisi ve 74 öğretim elemanı uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma verileri, uzman görüşleri alınarak yapılandırılan anket formları ile toplanmıştır. Öğretim elemanlarının derslerinde hangi sıklıkla hangi materyal ve araçları kullandıklarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanları sorgulanan araç-gereçlerin birçoğunun, derslerinde kullanmaya uygun olmadığını ve bu araç-gereçlerin okullarında olmadığını belirtmiştir. Buna göre, meslek yüksekokullarında yeterli öğretim materyali ve araç-gerecinin olmadığı bu nedenle de öğretim elemanlarının öğretimlerinde bu araç-gereçleri kullanamadıkları sonucuna varılabilir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine vocational school students and instructors' views on the instructors’ usage of teaching tools and materials while taking classes. The study has been carried out on Ahi Evran University Vocational Schools’ Students and Instructors by using scanning method. 566 second-grade students and 74 instructors have been determined according to convenience sampling method. Research data has been collected by means of questionnaire prepared according to the experts’ opinions. The data has shown the frequency of the instructors’ usage of which teaching tools and materials while taking classes. The instructors have stated that most of the teaching tools and materials aren't suitable for being used during the courses and they aren't available at school. The conclusion of the study make it clear that sufficient teaching tools and materials aren't available at vocational schools and thus instructors cannot integrate them in their courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :