Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşeni bağlamında incelenmesi

Yazar kurumları :
Öğrt. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi1, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Pedagojik Alan Bilgisi‟nin alt bileşenlerinden biri Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi‟dir. Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi öğretmenin ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin amaçlarını ve işleyişlerini bilmesini, bunları oluşturma ve uygulama becerisini içermektedir. Yeni Ortaöğretim Matematik Programı öğretmenlerden yapılandırmacı öğretimi benimsemelerini ve bu öğretime uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmalarını istemektedir. Bu çalışmada amaç, öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuyla ilgili Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerini belirlemektir. Öncelikle, limit ve süreklilik konusuyla ilgili hazırlanan kavram bilgisi anketi 37 öğretmen adayına uygulanmış ve sonra bunlar arasından alan bilgisi farklı 4 öğretmen adayı seçilmiştir. Seçilen bu adaylarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, onlardan limit ve süreklilik konusuyla ilgili ders planı hazırlamaları ve bunları mikro-öğretim yöntemiyle anlatmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular göstermektedir ki, öğretmen adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi sınırlıdır ve yazılı ve sözlü sınavlar gibi geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden ibarettir. 

Özet İngilizce :

One of the components of Pedagogical Content Knowledge is the Knowledge of Assessment. Knowledge of Assessment includes that teacher knows the purposes and strategies of assessment and possess the abilities to construct and implement them. The new secondary mathematics curriculum asks teachers to adopt the constructivist approach in their teaching and assessment methods. In this study, the purpose is to determine student teachers‟ knowledge of assessment related to the limit and continuity concept. First, Content Knowledge Questionnaire on the limit and continuity concepts was administered to 37 student teachers and then 4 of them who had different levels of subject matter were selected taking into account of the results of the questionnaire. Semi-structured interviews were conducted with these student teachers, and they asked to prepare a lesson plan of the limit and continuity concepts and then teach it through micro-teaching. Obtained data shows that the student teachers‟ knowledge of assessment was limited and consisted of traditional assessment methods such as written and oral examination. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :