Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu nedenle bu araştırma “ilişkisel tarama modeli”nde bir araştırma olup, betimsel bir çalışmadır. Yapılan araştırmada Pearson momentler çarpımı korelasyon analizin sonucunda lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, yapılan doğrusal regresyon analizi sonucunda da öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri değişkeninin, öğrencilerin matematik ve geometri derslerindeki akademik başarılarını anlamlı şekilde yordadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the correlation between high school students’ reflective thinking skills towards problem solving and their academic success in mathematics and geometry courses. For this purpose, “correlations survey method” was adopted in this study in order to find answers to the research questions. According to Pearson’s moments correlation analysis carried out in the study, it was found that there was a significant high correlation between students’ reflective thinking skills towards problem solving and their academic success in mathematics and geometry courses. On the other hand, according to the results of the regression analysis, it was found that students’ reflective thinking skills towards problem solving predicted students’ their academic success in mathematics and geometry courses significantly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :